Đặt câu với từ “vị tha“

Bạn cần đặt câu với từ vị tha mà băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng, cho hay. Dưới đây là các mẫu câu hay nhất có từ “vị tha” trong bộ từ điển Từ Điển Tiếng Việt để các bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “vị tha” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ vị tha

 •   Thế còn lòng vị tha thì sao hả bố?
 •   Hãy để sự vị tha luôn ngự trị trong lòng.
 •   Tiêu đề Phương tiện vị tha là một khả năng khác.
 •   Hãy tạo ra một tinh thần vị tha và quảng đại.
 •   Đồng thời ta vị tha, không cưu mang những lỗi lầm.
 •   Đó là dạng thức mạnh mẽ nhất của lòng vị tha.
 •   Ma-ri—Một tôi tớ vị tha của Đức Chúa Trời
 •   Hành động vị tha khuyến khích sự cam kết hôn nhân
 •   Chủ nghĩa vị tha là sự đối nghịch của tính ích kỷ.
 •   Hợp tác và lòng vị tha được coi là rất quan trọng.
 •   Sức mạnh thuộc linh thường đến qua sự phục vụ vị tha.
 •   Tình yêu thương là sự hy sinh, phục vụ, và lòng vị tha.
 •   Đấng Cứu Rỗi là một tấm gương về sự phục vụ vị tha.
 •   Các thành viên gia đình Bê-tên phải có tinh thần vị tha.
 •   Jim đã nếm được chất dinh dưỡng của sự phục vụ vị tha.
 •   Giê-su nói về một lối sống vị tha, chứ không tham lam
 •   Tôi đã nhìn thấy những gì xảy ra cho sự vị tha rồi.
 •   Thật là một biểu hiện dịu dàng của tình yêu thương vị tha!
 •   Khiêm nhường là tính vị tha chứ không phải là tính ích kỷ.
 •   (Lu-ca 6:19) Thật là một tinh thần vị tha biết bao!
 •   Kiều có một trái tim chung thuỷ, có một tấm lòng vị tha.
 •   Sự phục vụ đòi hỏi lòng vị tha, sự chia sẻ và ban phát.
 •   Vị tha có thể được phân biệt với nghĩa vụ và lòng trung thành.
 •   Thật là một cuộc sống vô tội, vị tha, cao quý và thiêng liêng.
 •   Và để anh ta không được chẩn bệnh thì là gì, vị tha à?
 •   Chúng ta đã đi quá xa tính vị tha đơn thuần, không vụ lợi!
 •   * Sự phục vụ vị tha làm phong phú cuộc sống của những người khác.
 •   Theo học thuyết này, màn trình diễn đó khác xa với tính vị tha.
 •   Anh muốn trở nên dũng cảm, vị tha... thông minh, chân thật và tốt bụng.
 •   Bây giờ họ mạo muội dạy chúng ta cả về sự vị tha cơ đấy.
 •   Anh ấy giỏi giang nhiều mặt, nhưng giỏi nhất phải kể đến lòng vị tha.
 •   16 Lòng vị-tha của bạn cũng cần-thiết trong việc “ân-ái” vợ chồng.
 •   Điều này được sử dụng bởi các nhà kinh tế để đo lòng vị tha .
 •   Một số anh em đã nêu gương phục vụ vị tha của chức tư tế.
 •   Vậy đó là một hành động vị tha để mang lại lợi ích cho người khác.
 •   Sự đồng cảm và chủ nghĩa vị tha là nền móng của một nền văn minh
 •   Tuy nhiên, tình yêu thương của Thượng Đế là hoàn hảo, trọn vẹn, và vị tha.
 •   8 Thứ nhì, tình yêu thương vị tha chính là bản tính của Đức Chúa Trời.
 •   Lòng vị tha, sự chia sẻ và ban phát là thiết yếu cho sự phục vụ.
 •   Tôi nghĩ đây là điều phân biệt người vị tha tuyệt vời với người bình thường.
 •   Mẹ của tôi dạy cho tôi về nguyên tắc vị tha giống như Đấng Ky Tô.
 •   Nhà sinh học Jeremy Griffith định nghĩa tình yêu là "lòng vị tha vô điều kiện".
 •   Càng ngày tôi càng quí trọng các công việc nhân đức và vị tha của quí vị”.
 •   Có bằng chứng nào cho thấy Chúa Giê-su sử dụng quyền phép một cách vị tha?
 •   Khi Debra giết LaGuerta, thì nó là sự thật, đó là tình yêu vì lòng vị tha.
 •   Nếu chồng tỏ lòng vị-tha, người vợ tín-đồ đấng Christ có nên lạm-dụng không?
 •   Động lực khiến họ nói Lời Đức Chúa Trời là tính vị tha, là sự yêu thương.
 •   Nhân danh công lý và vị tha, các ngươi sẽ đẩy nhân dân vào cuộc nội chiến.
 •   Charlie Bresler nói với tôi rằng anh ấy không phải là một người có lòng vị tha.
 •   Người mẹ là khuôn mẫu của lòng vị tha của loài người, theo các truyền thống tâm linh.
 •   Kinh-thánh nhấn mạnh sự tốt lành của tình yêu thương, tính tự chủ và tính vị tha.
 •   Vả, công-tác của các môn-đồ vị-tha của Giê-su đã đưa đến thành-quả nào?
 •   Nói cách khác, động lực của lòng vị tha ở ông hay ở bất kỳ ai là gì?
 •   Vài người còn cho rằng chúng ta nên uống oxytocin để trở nên vị tha và chu đáo hơn.
 •   Với tính nhu mì và vị tha, bà ủng hộ chồng; bà là một phụ nữ có đức tin.
 •   Không bao giờ nên coi nhẹ lẫn nhau nhưng phải bày tỏ lòng vị tha (Phi-líp 2:4).
 •   (b) Gương cảm động nào về tình yêu thương vị tha được ghi lại nơi Giăng 19:25-27?
 •   Từ thảm kịch này đã có hằng trăm câu chuyện về những hành động dũng cảm và vị tha.
 •   Thể loại tình yêu vị tha như thế rất khó có thể lấp đủ cho những dạng người điển hình.
 •   Phần lớn những thành quả trong Giáo Hội là nhờ vào sự phục vụ vị tha của các phụ nữ.
 •   Tình yêu thương trong kế hoạch cứu rỗi là vị tha và tìm kiếm sự an lạc của người khác.
 •   Trở thành một người có lòng vị tha hoàn hảo khiến bạn hiểu ý nghĩa và sự hoạt động đó.
 •   Tại sao tính khiêm nhường và lòng vị tha là các đặc tính thiết yếu cho các vị lãnh đạo?
 •   Câu trả lời có thể là do não của những người có lòng vị tha rất khác về cấu trúc.
 •   Chúng tôi đã phát hiện ra điều này qua thử nghiệm trên nhóm người có lòng vị tha tuyệt vời.
 •   Nghiên cứu này cho thấy trẻ em “có những hành động vị tha ngay cả trước khi chúng học nói”.
 •   Là một người vị tha và vô ngã, cô chủ yếu mong muốn cho cuộc sống trở lại bình thường.
 •   Một câu trả lời rõ ràng, đó là lòng trắc ẩn, nó là chìa khóa dẫn đến lòng vị tha.
 •   Một gương mẫu tuyệt hảo về việc biểu lộ tình yêu thương vị tha chính là gương của Đấng Tạo Hóa.
 •   Mỗi hành động vị tha của sự nhân từ và phục vụ gia tăng nếp sống thuộc linh của chúng ta.
 •   Tính vị tha trong hôn nhân
 •   Cách mạng Vị tha muôn năm!
 •   Cậu theo chủ nghĩa vị tha à?
 •   Lòng vị tha, tâm hồn thánh thiện,
 •   Trên hết, a·gaʹpe hoàn toàn vị tha.
 •   Người vị tha hy sinh bản thân mình.
 •   Nó sắp có huy hiệu Vị Tha rồi.
 •   và gắng luyện thêm đức tính vị tha.
 •   lòng Chúa từ nhân, tính Chúa vị tha.
 •   Tại sao chúng ta nên có lòng vị tha?

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT