Đặt câu với từ “trống khẩu“

Bạn cần đặt câu với từ trống khẩu mà băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng, cho hay. Dưới đây là các mẫu câu hay nhất có từ “trống khẩu” trong bộ từ điển Từ Điển Tiếng Việt để các bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “trống khẩu” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ trống khẩu

 •   Nhà bếp, trống.
 •   Tầng trệt trống.
 •   Một khoảng trống.
 •   Đó là một băng trống rỗng, một băng gắn liền nhưng khá trống.
 •   Cử động tạo ra khoảng trống, và khoảng trống sẽ làm em chìm.
 •   Ổ đạn trống.
 •   Phía Bắc trống.
 •   Ờ, trống trơn.
 •   Thêm khoảng trống
 •   Đánh trống đi!
 •   Mộ trống rỗng!
 •   Jim Keltner – trống.
 •   Ghế đang trống.
 •   Con gà trống.
 •   Nó trống trơn
 •   Còn chú gà trống?
 •   Điền vào chỗ trống.
 •   Mấy người đánh trống.
 •   [ con gà trống quạ ]
 •   Mặt sau để trống.
 •   Bộ trống tốt quá.
 •   Trống diễn tấu trong một dàn trống.
 •   Những chiếc ghế trống trên chiếc bàn trống,
 •   Dòng văn bản trống thể hiện một chuỗi trống.
 •   Sảnh trống.
 •   ( Tiếng trống )
 •   Gióng trống!
 •   Khoảng trống
 •   Hình trống.
 •   Nghịch đảo của chuỗi trống cũng là một chuỗi trống.
 •   Giường trống không.
 •   Xuất khẩu
 •   Hạn ngạch nhập khẩu tác động tương đối giống thuế nhập khẩu.
 •   Ý là quốc gia nhập khẩu thuần điện năng: Nhập khẩu 46.747,5 GWh và xuất khẩu 3.031,1 GWh vào năm 2014.
 •   Cấp mật khẩu
 •   Giảm khẩu vị
 •   Lấy giấy phép nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.
 •   Nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao vượt xa xuất khẩu.
 •   Mật khẩu sai
 •   Cửa khẩu Naples
 •   Nhân khẩu Cameroon
 •   Canada là một trong số ít các quốc gia phát triển có xuất khẩu ròng (xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu) năng lượng.
 •   Đến tháng 6 năm 2010, xuất khẩu điện năng vượt so với nhập khẩu.
 •   Tôi cần một khẩu súng lục, bao súng và đạn cho khẩu Winchester này.
 •   Nhập sai mật khẩu.
 •   Khẩu hiệu hay đấy.
 •   Bỏ khẩu súng xuống!
 •   Cửa khẩu Nậm Cắn
 •   2 khẩu phần rượu.
 •   Bánh nhập khẩu hả?
 •   Mật khẩu đăng nhập
 •   Nhập mật khẩu chủ
 •   Nhập khẩu, xuất khẩu.
 •   Nhập khẩu, xuất khẩu
 •   Tên cửa khẩu còn viết là cửa khẩu Đăk Per hay cửa khẩu Đăk Pơ.
 •   Người Mỹ đã làm tám lỗ châu mai, trong đó bao gồm một khẩu súng 32-pound, ba khẩu 24-pounders, một khẩu 18-pounder, ba khẩu 12-pounders, ba khẩu 6-pounders, và một khẩu 6-inch (150 mm).
 •   Đó là thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu.
 •   Không rõ có bao nhiêu khẩu được xuất khẩu sang Libya và được xuất khẩu bởi ai.
 •   Rồi, ta có tám tay súng, bốn khẩu súng ngắn, ba khẩu Berettas, một khẩu bán tự động.
 •   Khẩu lệnh?
 •   Khẩu súng cô cầm hôm nọ là khẩu Jericho 941.
 •   Khẩu súng?

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT