Đặt câu với từ “báo oán“

Bạn cần đặt câu với từ báo oán mà băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng, cho hay. Dưới đây là các mẫu câu hay nhất có từ “báo oán” trong bộ từ điển Từ Điển Tiếng Việt để các bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “báo oán” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ báo oán

 •   Thậm chí còn có những đồn thổi về việc thú rừng báo oán.
 •   Chúng cũng phải gặt lấy sự báo oán của Đức Giê-hô-va.
 •   Bà đã ngăn cản tôi giết Na-banh để báo oán về chuyện hắn đối xử tôi thậm tệ.
 •   48 Nếu Ca In được bảy lần báo thù, thì quả thật Lê Méc sẽ được abảy mươi bảy lần báo oán;
 •   Hắn còn cảnh báo: “Nếu Ca-in được bảy lần báo thù, Lê-méc sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán”.—Sáng-thế Ký 4:10, 19, 23, 24.
 •   Giô-sép lóng nghe được họ nói chuyện cùng nhau với giọng đầy hối hận rằng đây là điều báo oán cho việc họ bán Giô-sép làm tôi mọi thuở xưa.
 •   Như ta thấy nơi Ê-sai 34:1, 2, Đức Chúa Trời đã nói trước rằng ngài sẽ báo oán các nước, chẳng hạn như nước Ê-đôm, được nhắc đến nơi Ê-sai 34:6.
 •   Có giống linh hồn báo oán không?
 •   Hắn cho là tôi báo oán hắn.
 •   Hồn Tiều Thố đi theo báo oán Viên Áng.
 •   Walter, báo cho cánh báo chí ta có một thông báo quan trọng ở Vườn Hồng.
 •   Nhật báo The Daily Telegraph (Điện báo Hàng ngày).
 •   Báo cáo tổng hợp được đăng trên Công báo.
 •   Cảnh báo trên trang “Thông báo” hiển thị ngày cảnh báo được kích hoạt lần đầu tiên.
 •   Thông báo này cảnh báo cho bạn rằng báo cáo dựa trên dữ liệu được lấy mẫu.
 •   Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo, dấu chấm thông báo và danh mục thông báo.
 •   Bài đưa ra lời kêu gọi “Loan báo, loan báo, loan báo về Vua và Nước Trời”.
 •   Báo điện tử của báo Nông thôn Ngày nay.
 •   Bỏ & qua các thông báo đã có chuông báo
 •   Clay sơn các bảng thông báo và biển báo.
 •   Nếu báo cáo được áp dụng ngưỡng, bạn sẽ thấy một thông báo dưới tiêu đề báo cáo.
 •   Tình báo quân sự sẽ được đánh giá bởi Bộ phận Tình báo U2- Bộ phận Tình báo.
 •   Ảnh hưởng báo chí của tờ báo đã giảm đi.
 •   Tạo và quản lý báo cáo từ trang Báo cáo
 •   Bài báo, hồ sơ bệnh án, báo cáo cảnh sát.
 •   Báo động!
 •   Loài báo.
 •   Báo tuyết
 •   Trong số 35 quốc gia, sự phân phối theo nhật báo, tuần báo và tháng báo là khác nhau.
 •   Báo động.
 •   Hai ngày sau, báo ra thông báo chính thức đình bản.
 •   Vậy, hãy loan báo, loan báo, loan báo”.
 •   Thông báo cho báo giới.
 •   Chế độ báo hiệu: - Báo hiệu lựa chọn. - Báo hiệu đường.
 •   Vậy hãy loan báo, loan báo, loan báo, Vua và Nước Trời”.
 •   “Hãy loan báo, loan báo, loan báo về Vua và Nước Trời”
 •   Không họp báo, không báo cáo.
 •   Báo thù cho họ... báo thù.
 •   Vậy hãy loan báo, loan báo, loan báo về Vua và Nước Trời”.
 •   Khi báo thức của bạn báo, bạn có thể trì hoãn hoặc ngừng báo thức.
 •   Nếu báo thức được đặt để lặp lại, báo thức sẽ vẫn báo trong tương lai.
 •   Bài hát của những oán hồn.
 •   Đừng nuôi lòng oán giận.
 •   Nhưng ta không thể oán hận họ!
 •   Oán giận là một sự lựa chọn.
 •   Anh đã gây thù chuốc oán, Anwar.
 •   Lòng oán giận là một gánh nặng.
 •   Cậu không có gì oán thán hết".
 •   Dù ai gây thù hay kết oán,
 •   Tôi đoán ân oán mình xong rồi
 •   Tôi đâu thù oán gì với cô.
 •   Thái độ thù oán có hại
 •   Nhân dân phần nhiều ta oán.
 •   Làm sao bỏ đi sự oán giận?
 •   Tố Vân không còn oán hận nữa.
 •   Em chiến đấu với lòng oán giận.
 •   Có giống linh hồn báo oán không?
 •   Oán trách Đức Chúa Trời là sai lầm
 •   Người thần oán hận, quỷ thần căm ghét
 •   Chúng ta đã xong ân oán rồi mà.
 •   Không có căm hờn và oán giận à?
 •   Lưu Trạch do đó oán hận nước Tề.
 •   Cung oán thi (Thơ về nỗi oán của người cung nữ).
 •   Ân oán chưa xong.
 •   Ta đâu dám oán?
 •   Họ oán trách Môi-se.
 •   Em không oán trách.
 •   Em không oán trách
 •   Nếu chúng ta lấy oán trả oán, chúng ta làm theo tinh thần của kẻ làm ác.
 •   Cậu ta cứ luôn oán giận.
 •   Thục vương đem lòng oán giận.
 •   Chúng có thù oán với anh?

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT