Mẫu Câu Na Uy - Việt

Mẫu câu tiếng Na Uy - Tổng hợp tất cả các mẫu câu chọn lọc và hay nhất bằng tiếng Nauy và được dịch sang Tiếng Việt, dựa trên bộ từ điển Nauy-Việt. Hy vọng các bạn sẽ tìm được các mẫu câu ứng ý cho mình.

Danh sách mẫu câu Mẫu Câu Na Uy - Việt

Tìm Theo Bảng Chữ Cái

Từ vựng tiếng Anh THPT