Đặt câu với từ “glimpse“

Bạn cần đặt câu với từ glimpse nhưng băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng và hay. Dưới đây là các mẫu câu song ngữ Anh - Việt chọn lọc hay nhất có từ “glimpse” trong bộ từ điển Từ Điển Anh - Việt để bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất. Nhưng trước hết chúng ta sẽ xem nghĩa của từ “glimpse” là gì để hiểu thêm nhé!

Đặt câu với từ glimpse

 • I think you just got a glimpse of the future of education.
 • ➥ Tôi nghĩ anh vừa mới trình bày cái nhìn mới về tương lai của nền giáo dục.
 • Before winter sets in, in the fall, it's a glimpse of summer.
 • ➥ Hàm ý chỉ mùa hè ngắn ngủi khi cuối thu sang trước khi đông lạnh tới.
 • Soung Ma earns money taking tourists for a rare glimpse of the dolphins .
 • ➥ Soung Ma sống bằng nghề dẫn khách du lịch đi chiêm ngưỡng cá heo .
 • The surveillance video from the bath house got a glimpse of her leaving.
 • ➥ Video theo dõi ở nhà tắm cho thấy lờ mờ bóng cô ta chuồn khỏi đó.
 • Carrying on south, we get our first glimpse of the frozen continent.
 • ➥ Đi tiếp xuống phía Nam, chúng ta thấy thấp thoáng lục địa băng giá.
 • Nevertheless, this brief glimpse into his life can teach us a number of lessons.
 • ➥ Tuy nhiên, đôi nét thoáng qua trong cuộc đời của ông dạy chúng ta một số bài học.
 • The surveillance video from the bath house got a glimpse of her leaving
 • ➥ Video theo dõi ở nhà tắm cho thấy lờ mờ bóng cô ta chuồn khỏi đó
 • Now, 250 years later, I think we're beginning to glimpse how this is done.
 • ➥ Giờ thì, 250 năm sau, tôi nghĩ chúng ta đang bắt đầu hé mở cách thức mà nó được thực hiện.
 • He gave me this brief description of what stocks were, but it was just a glimpse.
 • ➥ Ông ta giải thích ngắn gọn cho tôi về cổ phiếu là gì, nhưng đó chỉ là sơ bộ.
 • Why not get a glimpse of that special service by reading the article “We Do the Best We Can!”
 • ➥ Để biết thêm về công việc đặc biệt này, hãy đọc bài “Chúng tôi dốc hết sức mình!”
 • After seven long days and nights at sea, they get their first glimpse of the final destination.
 • ➥ Sau 7 ngày đêm lênh đênh trên biển, họ đã có cái nhìn về điểm đến cuối cùng.
 • His reign of terror provides a chilling glimpse into just how cruel men can be when they repudiate their conscience.
 • ➥ Sự cai trị kinh hoàng của ông ta khiến chúng ta rợn người, cho thấy người ta có thể tàn nhẫn đến mức nào khi bác bỏ lương tâm.
 • This Bible account, recorded at Genesis 22:1-18, gives us a prophetic glimpse into God’s great love for us.
 • ➥ Lời tường thuật này được ghi lại nơi Sáng-thế Ký 22:1-18 và mang ý nghĩa tiên tri, giúp chúng ta cảm nhận phần nào tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời.
 • So, what's to say there isn't some way that the probe... can glimpse the singularity and relay the quantum data?
 • ➥ Biết đâu có cách nào đó để máy thăm dò quan sát điểm kỳ dị và chuyển về dữ liệu lượng tử?
 • Squalls cut down the visibility for the spotting aircraft, but occasionally, the aircrew managed to glimpse the target area.
 • ➥ Các cơm mưa rào đã làm hạn chế tầm nhìn của máy bay trinh sát, nhưng thỉnh thoảng đội bay vẫn quan sát được khu vực mục tiêu.
 • As a sign of the reliability of his word, Jehovah gave mankind its first glimpse of a glorious natural phenomenon —the rainbow.
 • ➥ Để chứng tỏ ngài giữ lời, Đức Giê-hô-va cho con người thấy một hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu: cầu vồng.
 • Journalists at one of the game's later showings queued up to 90 minutes to catch a glimpse of a half-hour demonstration.
 • ➥ Một trong những nhà báo của cuộc triển lãm đã xếp hàng chờ đến 90 phút để được thử qua trò chơi.
 • A viewer sort of unsuspectingly walks into the room, and catches a glimpse of these panels in a messy composition on the wall.
 • ➥ Người xem bước vào phòng không hề nghi ngờ điều gì, và thoáng thấy những tấm pa-nô này được sắp xếp lộn xộn trên tường.
 • One reviewer described the set as "a hearty glimpse of young Bob Dylan changing the music business, and the world, one note at a time."
 • ➥ Một đánh giá cho rằng đây là "một cú lướt nhẹ đầy cảm xúc trở về với chàng trai Bob Dylan trẻ tuổi giữa bề bộn công việc âm nhạc và cả thế giới, một điểm nhấn."
 • Baroness Sophie Buxhoeveden told of her sad last glimpse of Anastasia: "Once, standing on some steps at the door of a house close by, I saw a hand and a pink-sleeved arm opening the topmost pane.
 • ➥ Nam tước phu nhân Sophie Buxhoeveden kể lại khoảnh khắc cuối nhìn thấy Anastasia: “Có một lần, khi đang đứng trên bậc cửa ở ngôi nhà gần đó, tôi thấy một bàn tay và ống tay áo màu hồng mở tấm kính cao nhất.
 • So today, I'm here to actually give you a first glimpse of what the new telescope, Kepler, has been able to tell us in the last few weeks, and, lo and behold, we are back to the harmony and to fulfilling the dreams of Copernicus.
 • ➥ Do đó hôm nay, tôi sẽ cho các bạn thấy cái nhìn thoáng qua về những gì chiếc kính Kepler đã và đang cho chúng tôi thấy trong vài tuần vừa rồi.
 • A glimpse of infection in Ahmedabad.
 • ➥ Một cái nhìn thoáng qua về sự lây nhiễm ở Ahmedabad.
 • all in one glimpse: like a person
 • ➥ chỉ trong một cái liếc mắt như một con người
 • This glimpse of an awful sadness to come.
 • ➥ Một thoáng mắt buồn vô hạn chợt tới.
 • Darwin had caught a fleeting glimpse of Galapagos'great secret
 • ➥ Darwin đã mơ hồ nhận diện được bí mật lớn nhất ở Galapagos
 • And they were sort, you know, blinding glimpse of bleeding obvious.
 • ➥ Và chúng thuộc dạng, bạn biết đấy, " Cái liếc mắt mù quáng vào sự hiển nhiên rỉ máu "
 • Another hatchling has its first glimpse of a dangerous world.
 • ➥ Một con cự đà con khác mới vừa thấy một thế giới nguy hiểm.
 • Pippin saw in the palantir a glimpse of the enemy's plan.
 • ➥ Pippin đã nhìn trong quả cầu 1 thoáng kế hoạch của kẻ thù.
 • Would you trade that necklace for a glimpse into your future?
 • ➥ Muốn đổi cái vòng cổ đó cho một quẻ bói tương lai không?

Các mẫu câu có thể bạn quan tâm

Từ vựng tiếng Anh THPT